CEMENTACIJA

20151120_170326

Cementacija predstavlja postupak naugljeničavanja površinskih slojeva čeličnih radnih predmeta. Radi se
kod jeftinijih, niskougljeničnih čelika (do 0.3 %C), a cilj je dobijanje žilavog jezgra otpornog na udare i tvrde
površine otporne na habanje. Visoka tvrdoća ne postiže se odmah nakon cementacije, već je potrebno
izvršiti kaljenje.

Kako tvrdoća nakon kaljenja najviše zavisi od sadržaja ugljenika, to se potrebna količina
ugljenika u površinskom sloju određuje na osnovu propisane tvrdoće.

Delovi prenosnih sistema (zupčanici), su tipičan primer primene
cementacije u industriji.

PREDUZEĆE ZA TERMIČKU OBRADU METALA